RÄTTSLIG INFORMATION


Denna webbplats tillhörande PHYTOMER (nedan kallad ”webbplatsen”) utges av företaget SOCIETE DE COURTAGE ET DE DIFFUSION, «CODIF INTERNATIONAL», S.A.S.med ett kapital på 5 000 000 euro, vars säte är beläget på 61 rue du Commandant L'Herminier, 35400 Saint Malo FRANKRIKE, infört i Saint-Malos handelsregister (RCS) med nr 712 007 251, - tel: (+33 (0)2 23 18 31 31), som verkar för sin avdelning och sitt varumärke PHYTOMER © CODIF INTERNATIONAL 2011, med ensamrätt.

Värd för webbplatsen är OCEANET TECHNOLOGY SARL, 2 Impasse Joséphine Baker 44 800 SAINT-HERBLAIN, FRANKRIKE, RCS NANTES 408 893 063, tel: +33(0)228.037.878, fax: +33(0)228.037.879.

Publikationschef för webbplatsen är Antoine GEDOUIN.
Ansvarig redaktör för webbplatsen är Mathilde GEDOUIN-LAGARDE.

Genom att navigera på webbplatsen godkänner internetanvändaren följande bestämmelser:

Immateriell äganderätt

Webbplatsen samt de märken, logotyper, fotografier, illustrationer, texter, ritningar och alla andra tecken, beteckningar eller symboler som utgör den är äganderättsligt skyddade och tillhör PHYTOMER, en avdelning inom CODIF INTERNATIONAL. I enlighet med gällande lagstiftning om immateriell äganderätt eller andra liknande rättigheter, är det strängt förbjudet att, i sin helhet eller delvis, reproducera, återge eller ändra webbplatsen eller någon av dess beståndsdelar. Reproduktion av information eller dokument som publicerats på webbplatsen tillåts endast för informationsändamål för strikt personligt och privat bruk. Användning av hela eller delar av webbplatsen, oavsett medium och oavsett form, vare sig det är genom nedladdning, reproduktion, överföring eller framförande för andra ändamål, och i synnerhet för kommersiella ändamål, är strängt förbjuden.

Skapande av hyperlänkar

Hyperlänkar till webbplatsen får inte skapas utan föregående skriftligt tillstånd från PHYTOMER. PHYTOMER kan, efter eget gottfinnande, begära av varje person att han eller hon tar bort en länk till webbplatsen och så snart en sådan begäran mottas måste nämna länk omedelbart tas bort.
Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. PHYTOMER frånsäger sig allt ansvar för det innehåll, den reklam, de produkter och de tjänster som är tillgängliga på dessa webbplatser och för användarens nyttjande av dem.

Cookies och användning av information som lämnas

I enlighet med bestämmelserna i direktiv 2002/58/EG använder PHYTOMER cookies för att underlätta och anpassa användningens navigering på webbplatsen. Dessa cookies lagras på användarens dator i tolv (12) månader, såvida användaren inte raderar dem. Alla internetanvändare har möjlighet att neka cookies, genom att klicka på knappen ”Ta bort cookies” bland internetalternativen/på fliken Sekretess. Observera att detta kan leda till att användningen av webbplatsen begränsas.

När du kontaktar oss, deltar i tävlingar eller svarar på enkäter har du möjlighet att lämna dina kontaktuppgifter samt personliga uppgifter till oss. Vi kan sedan komma att använda dessa uppgifter för att bättre informera dig om våra produkter och lanseringserbjudanden, skicka meddelanden om tävlingar osv.

Du kan emellertid välja att inte lämna någon information, vilket eventuellt kan leda till att du går miste om vissa funktioner på webbplatsen och/eller kommersiella erbjudanden. Den information som samlas in på det här sättet kommer att hållas strängt konfidentiell av CODIF INTERNATIONAL och användas enbart för eget bruk.

När du registrerar dig på webbplatsen kan du välja att inte få några kommersiella meddelanden från oss. Du kan när som helst ändra dina inställningar i din profil.

Oavsett om du är användare eller inte, kan du även när som helst välja att inte längre motta kommersiella meddelanden från oss, genom att klicka på länken (avregistrera), som du hittar längst ned i alla e-postmeddelanden från oss, eller genom att skicka ett e-postmeddelande till: phytomer@phytomer.com

I enlighet med artikel 27 i den franska lagen av den 6 januari 1978 om informationsteknik, filer och friheter har du rätt till tillgång till och rättelse av de uppgifter som rör dig, en rättighet som du kan utöva genom att skriva till: PHYTOMER/CODIF INTERNATIONAL, Service Consommateurs, 61 rue du Commandant L'Herminier, 35400 Saint Malo, Frankrike eller via e-post: phytomer@phytomer.com

Ansvar

PHYTOMER frånsäger sig allt ansvar för eventuella felaktigheter, oklarheter eller utelämnanden i den information som finns på dess webbplats.
PHYTOMER frånsäger sig allt ansvar för svårigheter som uppstår i samband med åtkomsten till dess webbplats eller för kommunikationsfel och de konsekvenser som de kan leda till.

Webbplatsanvändarens ansvar

När du besöker och använder denna webbplats måste du följa dessa villkor och de varningar och anvisningar om åtkomst och användning som finns på denna webbplats. Du måste alltid agera i god tro, enligt gällande lagstiftning och sedvanerätt samt med all rimlig omsorg som krävs beroende på karaktären hos den information, de förklaringar och allt innehåll eller alla tjänster som du får tillgång till.
Du får inte ändra information, förklaringar eller annat innehåll eller andra tjänster som kan förekomma på denna webbplats och du får inte på något som helst sätt skada webbplatsens integritet och funktion.

Tillämpning och ändring av dessa villkor

Dessa villkor för åtkomst till och användning av webbplatsen anses ha godkänts utan förbehåll av varje besökare som besöker webbplatsen efter att de publicerats online. Vi informerar dig härmed om att dessa villkor när som helst kan komma att ändras. Eventuella ändringar publiceras online och anses ha godkänts under samma omständigheter som de ovan nämnda.

Avtal

Företaget CODIF har sedan den 1 januari 2012 slutit avtal enligt artikel L.1453-1 i den franska hälsovårdslagen med följande personer: vårdpersonal, tidningsförlag och företag inom radio- eller TV-tjänster eller onlinekommunikation.

Tillämplig lag

Dessa villkor lyder under fransk lag. De franska domstolarna är ensamt behöriga att avgöra eventuella tvister som direkt eller indirekt rör åtkomsten till eller användningen av denna webbplats.

PHOTOS

PHYTOMER - Manuel CLAUZIER-Pascal JAUGEON - Stéphane MAILLARD - Corbis - Getty  Images - Fotolia - Jupiter Images